MAtematyka innego wymiaru - konkurs dla szkół

Celem jest podniesienie poziomu i jakości nauczania matematyki w Polsce. Dzięki usystematyzowanym materiałom przekazanym w ramach projektu nauczyciele będą mogli łatwiej i efektywniej przekazywać uczniom ciekawą wiedzę matematyczną podczas zajęć dodatkowych (np. w ramach dodatkowych godzin ujętych w Karcie Nauczyciela).

Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU ma na celu także wyłonienie zdolnych i ambitnych nauczycieli. Dzięki portalowi ELITMAT SPACE oraz warsztatom integrującym stworzymy możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami zaangażowanymi w projekt.

Organizacja MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI pozwoli wskazać i nagrodzić najzdolniejszych uczniów w powiatach, województwach i kraju. Jednak dla uczniów największą korzyścią nie będą nagrody czy medale zdobywane w Mistrzostwach, ale wiedza i umiejętność rozwiązywania problemów, które pozwolą odnosić prawdziwe sukcesy w dorosłym życiu.

Uczestnicy projektu

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy Nauczycieli matematyki i Uczniów szkół:
- podstawowych (klasy 2-6)
- gimnazjów
- szkół średnich

Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Ustawienia

Ustawienia